Chạy chữ

Chào mừng Quí KH tham quan Website: . Vui lòng liên hệ trực tiếp Sales Tư Vấn,Trân Trọng!

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Tòa nhà Narime Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà Narime Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà Asin Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà Asin Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà Phúc Hưng Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà Phúc Hưng Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4


Tòa nhà Trường Dũng Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

 Tòa nhà Trường Dũng Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà HCMPC Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà HCMPC Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà Lộc Thiên Ân Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

 Tòa nhà Lộc Thiên Ân Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà Thủy Anh Office Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

 Tòa nhà Thủy Anh Office Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà Khánh Hội 2 Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

 Tòa nhà Khánh Hội 2 Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà Nam Phương Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

 Tòa nhà Nam Phương Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà Nam Việt Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

 Tòa nhà Nam Việt Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà Viễn Đông Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

 Tòa nhà Viễn Đông Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà Cotec Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

 Tòa nhà Cotec Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà Viconship Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

 Tòa nhà Viconship Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà Đinh Lễ Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

 Tòa nhà Đinh Lễ Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà H3 Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

 Tòa nhà H3 Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Tòa Nhà Copac Square Building-Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà Copac Square Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 :


Tòa Nhà LQH Building (Lê Quốc Hưng Building)-Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà LQH Building (Lê Quốc Hưng Building) -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 :


Tòa Nhà KN Building-Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà KN Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 :


Tòa Nhà Hoàng Diệu Building-Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà HOÀNG DIỆU Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 :


Tòa Nhà KH Building (Khánh Hội Building)-Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà KH Building (KHÁNH HỘI BUILDING) -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 :


Tòa Nhà NMD & PARTNERS Building-Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà NMD & PARTNERS Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 :


Tòa Nhà Saigon Port-Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa nhà Saigon Port Building -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 :


Tòa Nhà REE Tower-Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa Nhà REE TOWER -Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 :


Tòa Nhà E.Town Central-Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa Nhà E.Town Central-Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 : Đây là Tòa nhà hạng A với tổng diện tích cho thuê lên đến 35.000m2 và 5 tầng hầm làm bãi đỗ xe có diện tích 16.000m2
  • Tại thời điểm hoàn thành, đây sẽ là tòa nhà có diện tích cho thuê lớn nhất khu vực Quận 4
  • Tổng mức đầu tư của dự án : 1.200 tỷ đồng (tiền đất 300 tỷ đồng VN)